• Background Image

    Privacy Policy

1) Informatie over de behandeling van de persoonlijke gegevens, geregistreerd voor commerciële doeleinden
2) Informatie over de behandeling van de persoonlijke gegevens die vrijwillig worden gegeven bij de aflevering van een curriculum vitae
Informatie over de behandeling van de persoonlijke gegevens
(Volgens het artikel 13 van het Wetsdekreet 196/2003)
Wij informeren u dat onze Firma in het bezit is van gegevens die betrekking op u hebben, geregistreerd, ook mondeling, direct geleverd of door derden, en gekwalificeerd als algemene gegevens Wetsdekreet 196/2003 – Wet over de bescherming van de persoonlijke gegevens. De betreffende wet voorziet dat diegene die persoonlijke gegevens behandeld hierover de juiste informatie moet geven aan de persoon waarop deze gegevens betrekking hebben .
In overeenkomst met deze norm geven wij de volgende informatie:

1. Aard van de gegevens en doel en modaliteit van de behandeling
Wij behandelen uw identiteitsgegevens, belastiggegevens, economische gegevens commerciele gegevens financiële gegevens en verzekerinsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren voor de levering van goederen en service of contractuele verplichtingen, die in loop zijn of voor de toekomst en om aan onze Firma toestemming te geven om de volgende handelingen uit te voeren:
– Technische garantie en assistentie voor en na de verkoop
– Verzenden van informatief materiaal en promotie van de firma
– Statistieke analyse voor Marketing en de opname van tevredenheidsgraad
Wij zijn niet in het bezit van gegevens die als gevoelige gegevens geklassificeerd zijn (art. 4 letter d van de Wet) of wetgeving (art. 4 letter e van de Wet).
De gegevens worden behandeld door het gebruik van de geschikte instrumenten en procedures waardoor de reservatie en de veiligheid woren gegarandeerd; de behandeling kan uitgevoerd worden op papier en met behulp van elektronische instrumenten, voor de gehele duur van het contact vooraf aan het contract, tijdens en ook na het verlopen van de contractuele verbinding voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen en voor administratieve en commerciële doeleinden.

2. Overleveren van de gegevens
Betreft de nodige gevens voor het uitvoeren van de verplichtingen die door de wet, door de regelgeving en door de gemeenschappelijk regelgeving zijn vastgelegd, ofwel de bepalingen die zijn vastgesteld door de Autoriteiten en dus gerechtvaardigd zijn door de wet en door de controllerende instanties, wordt het, bij het ontbreken van de levering van de persoonlijke gegevens onmogelijk om een rapport aan te gaan of voort te zetten wanneer deze gegevens onmisbaar zijn voor de uitvoering hiervan.
Betreft de eventuele facoltatieve gegevens, zal het ontbreken hiervan iedere keer opnieuw door ons worden gewaardeerd en worden de daaruit voorkomende consequenties keer op keer bepaald, naar gelang het belang voor onze organisatie van de gegevens die niet door u worden geleverd.

3. Kennisgebied van uw gegevens, communicatie en verspreiding
De volgende categoriën kunnen in het bezit komen van uw gegevens, als ze verantwoordelijk zijn of opdracht hebben de gegevens te behandelen op basis van vastgestelde voorschriften :
– directeurs, bestuurders en burgemeesters
– administratieve medewerkers
– medewerkers voor de boekhouding en fakturatie
– medewerkers voor de verkoop en distributie van goederen en services
– ander personeel mits speciaal daarvoor opdracht gekregen
– vertegenwoordigers en commerciële medewerkers
Uw gegevens kunnen door ons meegedeelt worden, hiermee wordt bedoeld de kennisgeving aan één of meer personen die op de volgende manier zijn bepaald:
– Personen die onze consulenten zijn, binnen de noodzakelijke limieten voor het uitvoeren van hun opdracht binnen onze organisatie
– Personen die noodzakelijk toegang moeten hebben tot uw gegevens voor het uitvoeren van opdrachten buiten (hierbij noemen we als voorbeeld credietinstituten, firma’s voor commerciële informatie, voor het terugkrijgen van een lening, voor verzekeringen van crediet en de verzendingen)
– Personen die toegang hebben tot de persoonlijke gegeven volgens de wettelijke bepalingen, regelgeving of gemeenschappelijke normen, binnen de limieten die door deze normen worden vastgesteld.
De gegevens, waarvan de behandeling wordt aangegeven onder punt 1, worden niet doorgegeven met uitzondering van:
– de verplichtingen als consequentie van de toepassing van het Wetsdekreet 196/2003 zelf
– de gegevens betreft de gegevens uit het bevolkingsregister van onze klanten ‘verkopers’ en waarvoor de toestemming is afgegeven voor de pubblicatie en verspreiding door middel van onze website.

4. Uw rechten
Hieronder staat een uittreksel van het artikel 7 van het Wetsdekreet 196/2003, ter herrinering van de rechten die u tegenover ons kunt uitvoeren:
– bevestiging krijgen over het bestaan van persoonlijke gegevens die betrekking op u hebben, ook als ze nog niet geregistreerd zijn en een leesbare communicatie hierover te krijgen
– informatie krijgen over de bron van de persoonlijke gegevens ne het doel en de procedure van de behandeling hiervan
– informatie krijgen over de logica die wordt toegepast bij de behandeling met behulp van elektronische instrumenten
– bijwerkingen krijgen, veranderingen toebrengen of, als u hier interesse voor heeft, gegevens toe te voegen
– de gegevens die in strijd zijn met de wet te wissen, in anoniem te veranderen of te blokkeren 
– de gegevens die in strijd zijn met de wet te wissen, in anoniem te veranderen of te blokkeren die niet noodzakelijkerwijs bewaard moeten worden met betrekking tot de doelen waarvoor ze zijn opgenomen en vervolgens zijn behandeld
– de verklaring ontvangen dat het bijwerken, het wissen, het in anoniem veranderen of het blokkeren is uitgevoerd, ook betreft de inhoud hiervan van diegene waarvan de gegevens zijn doorgegeven of zijn verspreid, behalve wanneer deze uitvoeringen onmogelijk zijn of dat dit een te groot gebruik van middelen teweeg brengt ten opzichte van de beschermde rechten
– tegenstand bieden, helemaal of gedeeltelijk, aan de behandeling van persoonlijke gegevens die betrekking op u hebben voor het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicaties.

5. Beheerder en verantwoordelijk voor de behandeling 
Beheerder van de behandeling is BABBI SRL enkele firma onderhevig aan de directe en controle van BABBI GROUP SpA – Via Caduti di Via Fani, 80 47032 – Bertinoro (FC) – Italië.
Tel. (+39) 0543 448598 – Fax (+39) 0543 449010.

Informatie over de behandeling van de persoonlijke gegevens ontvangen door aflevering of verzending op papier of telematisch, van het Curriculum Vitae
(Volgens het artikel 13 van het Wetsdekreet. 196/2003)
Volgens de discipline vastgesteld door het Wetsdekreet 196/2003 geven wij hieronder informatie over het gebruik door de Firma van de behandelde persoonlijke gegevens.

1. Aard van de behandelde gegevens
Wij behandelen uw gegevens uit het bevolkingsregister, vastgesteld door de wet als normaal, en uw gevoelige gegevens die eventueel in het curriculum vite staan en aangekomen zijn bij onze firma

2. Doel van de behandeling
Uw gegevens worden behandeld met als doel uw kandidatuur te waarderen om u eventueel aan te nemen als werknemer in onze zaak.

3. Modaliteit van de behandeling
De behandeling van de gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden wordt uitgevoerd met behulp van instrumenten en procedures die geschikt zijn om de veiligheid en de gereserveerdheid te garanderen en kan uitgevoerd worden op papier en met mediatische ondersteuning.

4. Geven van de gegevens
De gegevens worden vrijwillig door u gegeven.

5. Kennisgebied van uw gegevens, communicatie en verspreiding
De gegevens worden bekend aan de personen die belast zijn met de behandeling hiervan.
De gegevens worden niet verspreid.
Als u toestemming hebt gegeven, ter aanvulling van de waardering van Uw kandidatuur kan het nodig zijn om uw Curiculum mee te delen an de conslenten of externe organisaties voor de keuze van het personeel.

6. Uw rechten
U kunt direct contact opnemenmet de beheerder van de behandeling door middel van schriftelijke comunicatie of telefonisch contact om uw gegevens te controleren en ze te integreren, bij te werken of te veranderen en/ om andere rechten af te dwingen die voorzien zijn in artikel 7 van het Wetsdekreet 196/2003.

7. Beheerder van de behandeling 
Beheerder van de behandeling is BABBI SRL enkele firma onderhevig aan de directie en controle van BABBI GROUP SpA – Via Caduti di Via Fani, 80 47032 – Bertinoro (FC) – Italië.
Tel. (+39) 0543 448598 – Fax (+39) 0543 449010.